Doa Keutuhan dan Keselamatan Keluarga Dunia Akhirat

Nabi Luth ‘alaihissalam setelah sekian lama melaksanakan tugas berdakwah menyadarkan umat, di samping ada yang taat, banyak sekali yang ingkar dan berbuat kerusakan. Termasuk istrinya sendiri. Demi kelangsungan dakwah dan bebasnya dari berbagai gangguan maka beliau memohon kepada Allah SWT agar tempat di mana beliau berdakwah dibersihkan dari orang-orang zalim. Doa Nabi Luth as yang terkenal, termaktub dalam Al Qur’an Surah Al Ankabuut ayat 30, yakni :

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ٣٠)

"Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".

Maka tidak lama Allah SWT kabulkan permohonannya dengan menurunkan hujan batu bercampur tanah menghancurkan kota dan penduduknya termasuk istrinya kecuali orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan akan abadi bila diikat dengan aqidah tauhiid. Tanpa ikatan ini betapapun akrabnya kekeluargaan semasa di dunia, tidak lama lagi akan menjadi permusuhan. Hubungan di akhirat tidak sama dengan hubungan di dunia.

Maka hendaklah kita senantiasa menjalin hubungan di dunia ini dengan ikatan akidah tauhid, diisi dengan ibadah dan dihiasi dengan akhlak yang mulia sesuai contoh Rasulullah.

Tadabur ayat :

Doa Keutuhan dan Keselamatan Keluarga Dunia Akhirat


Ya Allah, ya Rahmaan, keluarga adalah amanat yang harus aku jaga dan kupelihara

Ya Allah, aku hamba-Mu yang sangat lemah dalam menjaga diri sendiri, apalagi memelihara keluarga yang sering kutinggalkan dan aku tidak mampu memantau mereka dari kejauhan.

Ketika aku sedang berada di tengah-tengah mereka aku tidak bias memberi contoh yang terbaik bagi mereka, apalagi ketika aku jauh dari mereka.

Ya Allah, hanya kepada Engkau aku titipkan keluargaku, sungguh Engkau senantiasa melihat keadaan mereka. Sungguh Engkau Maha Mengetahui semua hal yang akan mengganggu mereka. Tantangan demikian berat aku hadapi dalam memelihara keluarga ini.

Perusak akidah semakin meningkat, perusak akhlak terus tersebar di mana-mana, tanpa pemeliharaan-Mu ya Allah, siapa yang akan menyelamatkan keluargaku. Aku tidak mampu menyelamatkan mereka. Jangan Engkau biarkan keluargaku tergoda oleh gangguan syetan, janganlah Engkau biarkan keluargaku menjadi sasaran kemaksiatan, janganlah Engkau biarkan mereka mengikuti orang-orang yang hancur akhlak dan bejat moral.

Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku melihat mereka pada hari kiamat dalam siksaan. Berilah aku kenikmatan melihat mereka dalam surge pada hari pembalasan. Pertemukanlah aku dengan mereka di bawah liwanya Rasulullah pada hari kemudian. Aamiin.

Munajat Bersama Al Qur'an 
Deni Kurnia
Deni Kurnia Seorang Pembelajar, tak Lebih