8 Peristiwa Besar Sejarah Kegemilangan Islam di Bulan Ramadhan

Bismillahirrahmaanirrahiim. Catatan catatan sejarah pada bulan romadhon. Selain bertabur keutamaan Ramadhan juga menjadi saksi sejarah emas kaum muslimin dalam menegakkan kalimah Allah di muka bumi. 

Para sejarawan mencatat banyak peristiwa sebesar yang dialami umat islam terjadi pada bulan romadhon. Di antara peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perang badar adalah pemisah antara yang haq dan yang batil
 Dan ini kau muslimin sebagai simbol tauhid dan kemuliaan meraih kemenangan yang gemilang atas kamu sedikit sebagai simbol kekafiran dan kebodohan.

Peperangan ini terjadi pada hari jumat 27 romadhon tahun kedua setelah hijriah. Alloh subhanahu wa ta'ala berfirman wa ta'ala berfirman" dan benar-benar allah padahal padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah karena itu kepada Allah semoga kalian bersyukur telah menolong kalian di badar padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, bertaqwa allah kepada allah semoga kalian bersyukur.

Ibnu Abbas mengatakan, " saat itu hari Jumat, 27 Romadhon, Saat itu pula terbunuh manusia paling jahat sedunia dan musuh terbesar umat Islam, Abu Jahal."

2. Penghancuran Berhala uzza
Dalam kitabnya, albidayah wa an-nihayah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada 5 hari terakhir pada bulan Romadhon tahun ke-5 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam mengutus sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan rumah peribadatan yang dijadikan tempat menyembah uzza. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uzza itu tidak akan diibadahi selamanya".

3. Fathu Mekkah
Pembukaan Kota Mekah atau populer disebut Fathul Makkah, peristiwa besar dan bersejarah bagi umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, " Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (Qs Al Fath ayat 1)

Ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud kemenangan disini adalah peristiwa Fathul Mekah, meskipun ada Sebagian ulama yang menafsirkannya sebagai perjanjian hudaibiyah dan penaklukan Negeri rum. Itu terjadi pada 20/21 Ramadan, tahun ke-8 Hijriyah. Saat itulah semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan.

4. Sebagian peristiwa dalam Perang Tabuk
Ibnu Hisyam dalam sirah nya menyebutkan persiapan tabu dilakukan bulan Rojab, tahun ke 9 Hijriah untuk menghadapi Rum. 

Saat itu adalah masa-masa yang sulit bagi kaum muslimin di Madinah, mereka sedang ditimpa musim paceklik dan cuaca panas yang amat menyengat sehingga ada beberapa orang yang merasa berat hati untuk ikut serta dalam peperangan, seperti Ka'ab bin Malik.

Walau banyak hambatan, pada akhirnya muslimin pun berangkat ke Tabuk dengan jumlah yang cukup besar, itu sekitar 30 ribu tentara. Namun setelah pasukan kaum muslimin sampai di Syam yang saat itu berada dalam kekuasaan Rum, pasukan musuh berlindung di dalam benteng-benteng mereka dan enggan keluar. 

Akhirnya, Syam pun bisa dikuasai dengan mudah oleh pasukan Islam dan kewajiban membayar jizyah atau pajak diberlakukan bagi penduduk Syam yang saat itu beragama Nasrani.

5. Penghancuran Berhala latta
Pada tahun ke 9 Hijriah pada bulan Ramadan, kata Ibnu Katsir, datang utusan kabilah Tsaqif dari Thaif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan masuk Islam. 

Karena Kabilah Tsaqif sudah memeluk agama Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berinisiatif untuk menghancurkan Berhala latta mereka sembah, tapi mereka malah minta izin untuk menghancurkan berhala mereka sendiri. 

Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan mereka. Tak lama kemudian, kabilah Tsaqif menghancurkan berhala mereka sendiri.

6. Islam tersebar di Yaman
Tahun kesepuluh Hijriah pada bulan Ramadan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menunjuk Ali bin Abi Tholib sebagai pemimpin pasukan untuk pergi ke penduduk Yaman dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk memeluk Islam.

7. Penaklukan Andalusia
Pada 27 Ramadhan 92 Hijriah, Pasukan Islam yang dipimpin Thariq Bin Ziyad berhasil memasuki andalus dari arah ke sisir. Peristiwa ini benar-benar di luar dugaan sehingga roderich, seorang penguasa dari visigoth di Spanyol segera mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 25000 orang.

Menguasai Jabal Thariq dan membakar kapal-kapal yang telah digunakannya, Thariq Bin Ziyad berkhotbah di depan pasukannya, " lautan di belakang kalian, sedangkan musuh di depan kalian..." lalu berkecamuklah pertempuran antara 12000 pasukan Muslimin melawan 100 ribu tentara roderick. 

Dalam peperangan ini pasukan umat Islam meraih kemenangan Gemilang dan roderick tewas.

8. Pasukan Islam di Andalusia mengalahkan faranjah
Hari Jumat 20 Ramadan 479 Hijriyah terjadi peristiwa zallaqah yaitu dataran dekat wilayah Portugis. Pasukan kaum muslimin yang melakukan andalus yang dipimpin Yusuf Bin tasyfin mengalahkan pasukan faranjah yang berjumlah 80000 tentara yang dipimpin oleh Alfonso VI yang pada akhirnya tewas dalam pertempuran itu.

Sahabat 8 peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang tetap terukir dalam sejarah kegemilangan umat Islam semangat untuk mendakwahkan islam, dilandasi dengan keimanan yang kuat dan keyakinan yang kokoh akan Pertolongan Allah.

Semoga generasi generasi penerus nya lebih bisa mengemban dakwah Islam penjuru dunia.

Sumber : Buku " Hari ini Saya ceramah Apa?" Terbitan MQS Publishing
Deni Kurnia
Deni Kurnia Seorang Pembelajar, tak Lebih